Kamioni

Izračunavanje pravog uticaja kamiona na klimu

Lars Mårtensson
2022-04-26
3 min
Elektromobilnost
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Odabir najodrživijeg vozila za vašu primenu nije uvek jednostavan, ali može biti mnogo jednostavniji uz procenu životnog ciklusa. To je zato što stvara sveobuhvatnu sliku, koja uzima u obzir uticaj na životnu sredinu tokom čitavog životnog veka vozila.
 

Uticaj vozila na životnu sredinu nije ograničen na gorivo koje ono troši – on obuhvata i niz drugih faktora, od ekstrakcije sirovina koje se koriste u njegovoj proizvodnji do konačnog stavljanja van pogona. Tek nakon procene životnog ciklusa (eng. life cycle assessment, LCA) možete videti kompletan uticaj vozila na klimu.
 

Stavljanje emisija u kontekst


Dobar primer koji ilustruje vrednost procene životnog ciklusa jeste skorašnja zabrinutost zbog uticaja litijum-jonskih baterija na životnu sredinu. Proces proizvodnje baterije veoma je energetski intenzivan, a kao rezultat toga, klimatski uticaj proizvodnje električnog vozila znatno je veći od njegovog dizel ekvivalenta. 

Međutim, u kontekstu procene kompletnog životnog ciklusa, razlika između njih je zanemarljiva. Posebno za dizel vozilo koje će emitovati daleko više CO2 kada započinje rad. Ako električni kamion radi na struju proizvedenu iz obnovljivih izvora, onda će njegov uticaj na klimu biti manji od dizel kamiona nakon samo godinu dana.

 

Prilagođavanje svetu koji se menja


Mnoge promenljive koje ulaze u procenu životnog ciklusa stalno se menjaju. Postoje inicijative da se omogući proizvodnja baterija sa manje ugljenika, kao i različite inicijative da se stari akumulatori dodatno iskoriste. Sve to ima potencijal da utiče na ukupan uticaj električnog kamiona na životnu sredinu.

Izvor energije je značajan faktor u proceni životnog ciklusa vozila. Na primer, uticaj električnog kamiona na klimu umnogome se razlikuje ako radi na električnu energiju proizvedenu iz uglja za razliku od obnovljivog goriva kao što je hidro, solarna ili energija vetra.

Procena životnog ciklusa električnog kamiona, koji se pokreće električnom energijom iz obnovljivih izvora, pokazaće veoma nizak uticaj na klimu.

Iz tog razloga, transformacija transportnog sektora u velikoj meri predstavlja deo energetske transformacije. Kako obnovljiva goriva postaju dostupna u mnogo većoj meri, sve više ljudi će moći da dovede do maksimuma klimatske prednosti električnih kamiona. A u budućnosti, i kamiona na vodonik.

Da bismo razjasnili i pružili dodatnu pomoć u vezi sa ovim temama, na mreži je dostupan Volvo Trucks kalkulator uticaja na životnu sredinu. U početku smo koristili ovaj alat i znanje da bismo lakše postavili ciljeve i strategije za razvoj novih kamiona. To je još uvek slučaj, ali sada takođe želimo da to podelimo kako bismo pomogli klijentima da prouče različite alternative i tehnologije koje su im dostupne, kako bi mogli da pronađu rešenje koje im najviše odgovara.

Na kraju krajeva, procena životnog ciklusa predstavlja kontinuiran proces, a jedan od najvažnijih faktora jesu jedinstvene okolnosti i potrebe kupca. Ako vam je biogas lako dostupan, onda bi kamion na gas mogao biti odlično rešenje, ali ako imate pristup objektima za punjenje u zemlji sa obnovljivom električnom energijom, onda bi električni kamion sa baterijom mogao da bude najbolji izbor za vas. Pomoću našeg kalkulatora zaista možete sve to da uporedite i vidite poboljšanja i korake koje možete preduzeti s vremenom.


Isprobajte Volvo Trucks kalkulator uticaja na životnu sredinu