Kamioni

Lars Mårtensson
2022-09-09
5.5 min
Elektromobilnost
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

7 uobičajenih mitova o akumulatorima električnih kamiona

Danas postoji mnogo zabluda i nerazumevanja u ​​vezi sa električnim kamionima. Mnogi od njih uključuju akumulatore i njihov uticaj na životnu sredinu. Da biste mogli da donosite informisane odluke i dobro investirate, važno je da razlikujete činjenice od mita

 

Transformisanje sektora transporta na održiv način radi usklađivanja sa Pariskim sporazumom o klimatskim promenama je izazov i u narednoj decenji će zahtevati i vladine odluke i propise. U međuvremenu, elektrifikacija transporta i asortiman modela vozila za teške uslove sa nultom emisijom štetnih gasova nastavlja da se širi. Akumulatori su važan deo toga, ali koliko su održivi?
 

U nastavku je spisak uobičajenih mitova o akumulatorima električnih kamiona:
 

1. Akumulatori električnih kamiona imaju veoma veliki uticaj na klimu u poređenju sa dizel kamionima, tako da ulaganje u električne kamione još uvek nije isplativo.

Klimatski uticaj električnog kamiona je veoma nizak kada je kamion u upotrebi, a malo je veći tokom proizvodnje. To je zato što je proizvodni proces energetski intenzivniji, a kao rezultat toga, klimatski uticaj proizvodnje električnog vozila je veći od uticaja proizvodnje njegovog dizel ekvivalenta. Ali, ako električni kamion sa akumulatorom radi na struju proizvedenu iz obnovljivih izvora, onda će njegov uticaj na klimu biti manji od dizel kamiona nakon samo 100 000 km, što često traje manje od godinu dana.

 

 

Zbog toga je važno napraviti procenu životnog ciklusa, kojom se uzima u obzir uticaj na životnu sredinu tokom ukupnog radnog veka vozila, a ne samo u fazi proizvodnje. Istovremeno se ulaže u proizvodnju akumulatora sa 100% obnovljivom energijom i poslednjih godina je napravljen vidljivi napredak.

2. Ograničena dostupnost zelene energije znači da punjenje električnih vozila neće biti ekološki prihvatljivo.

Klimatske prednosti električnog vozila zavise od pristupa zelenoj električnoj energiji. Neće biti nikakve prednosti u zemljama koje imaju nulti pristup zelenoj električnoj energiji. međutim, postoji nekoliko drugih važnih ekoloških faktora koje treba imati na umu kod električnih vozila. Na primer, nema izduvnih gasova, smanjenje buke, bolje radno okruženje, značajno poboljšanje lokalnog kvaliteta vazduha i mogućnost transporta robe u zonama nulte emisije.

 

A dostupnost zelene električne energije širom sveta raste. 2020. godine udeo obnovljivih izvora energije u EU je povećan na 37% sa 34% u 2019. godini, a globalni udeo obnovljivih izvora energije bio je 29% sa 27% u 2019. godini. 2021. godine rast obnovljive električne energije se ubrzavao brže nego ikada, u celom svetu. Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), obnovljivi izvori energije će činiti skoro 95% povećanja globalnih energetskih kapaciteta do 2026. godine.

3. Nije moguće ponovo koristiti i reciklirati akumulatore električnih kamiona.

I jedno i drugo je danas moguće, a razvoj i investicije u ovoj oblasti rastu zajedno sa zapreminom akumulatora. Postoje i novi zakoni širom sveta, uključujući Direktivu o baterijama i akumulatorima u Evropi, kojom se uvodi odgovornost proizvođača kada je u pitanju ponovna upotreba i reciklaža. Kada kapacitet akumulatora kamiona dostigne određeni prag, njime se može upravljati na trasi gde je dovoljan manji domet ili se može premestiti u vozilo za lakše operacije.

 

Kada kapacitet akumulatora padne ispod upotrebljivosti, postoji nekoliko opcija. Na primer, obnavljanje akumulatora da bi se vratio u novo stanje. Očekuje se da će veliku primenu imati i obnavljanje akumulatora ili njihova ponovna upotreba u stambenim ili industrijskim skladištima energije. Recikliranje će biti poslednji korak kako bi se iskoristile prednosti korisnih materijala iz akumulatora.   

4. Bolje je sačekati buduća ulaganja u zelene kamione ili dok kamioni na vodonične gorivne ćelije ne zamene električne kamione sa akumulatorom.

Električno vozilo sa akumulatorom i električno vozilo koje koristi tehnologiju gorivih ćelija se međusobno dopunjuju i biće potrebne obe tehnologije da se odgovori na predstojeće izazove. Najbolja rešenja se razlikuju između različitih vrsta transporta, potreba kupaca i lokalnih preduslova kao što je infrastruktura.

Za zadatke u kojima se najviše troši energija, kao što su teški tereti i dugolinijski transport, električni kamioni sa vodoničnim gorivnim ćelijama predstavljaju alternativu sa nultom emisijom izduvnih gasova koja zadovoljava dugoročne zahteve za produktivnošću i održivošću. Međutim, električni kamioni sa gorivnim ćelijama još uvek nisu u potpunosti dostupni, biće sve dostupniji u narednim godinama. Električni kamion sa akumulatorom su, s druge strane, već veoma konkurentni i za samo nekoliko godina mogu biti isplativiji od dizela.

Energetski kapacitet akumulatora je važan faktor u pogledu dometa električnog vozila sa akumulatorom. Uz kontinuirani razvoj akumulatora i rastuću infrastrukturu za punjenje, veliki deo teretnog transporta u Evropi može se danas obavljati pomoću električnih kamiona sa akumulatorom. Iz više razloga, klima je jedan od njih, ne treba čekati dodatne zelene investicije.

5. U procesu proizvodnje akumulatora dolazi do kršenja ljudskih prava

Električni akumulator se proizvodi od različitih sirovina i mnoge od njih potiču iz rudnika. Važna komponenta uobičajena u litijum-jonskim baterijama je kobalt. Nabavljanje ovog materijala izazivalo je kontroverze u poslednjih nekoliko godina zbog kršenja radnih i ljudskih prava u zemljama kao što je Demokratska Republika Kongo, prema izveštaju organizacije Amnesty International. Već nekoliko godina, automobilska industrija zajednički radi na obezbeđivanju sledljivosti u lancu snabdevanja kako bi se osiguralo da dobavljači poštuju ljudska prava, životnu sredinu i poslovnu etiku.

6. Efikasnost akumulatora se smanjuje po hladnom vremenu, što električne kamione čini manje održivom opcijom.

Uticaj je manji nego što se misli. Za neke kamione postoje funkcije koje pomažu da se akumulatori održavaju na optimalnoj temperaturi (+25 stepeni Celzijusa) pri započinjanju slobodnog dana.
Za kamione Volvo, na primer, gubitak dometa na -10 stepeni Celzijusa je oko 3%. Na -20 stepeni Celzijusa opada za oko 10%. Važno je znati da hladno vreme povećava potrošnju energije bez obzira na pogonsku grupu zbog zagrevanja kabine i na taj način uvek utiče na domet vozila.

7. Ako će sve biti na struju, neće biti dovoljno minerala za akumulatore.

Postoji dobar razlog za zabrinutost proizvođača zbog pristupa mnogim mineralima. Kratkoročno se ne očekuje da će to biti problem, ali dugoročno postoji potreba da se razmotre alternativni minerali, smanje potrebne količine i poveća upotreba recikliranih materijala.

Mnoge kompanije formulišu ambiciozne ciljeve vezane za emisije gasova staklene bašte tako da budu u skladu sa Pariskim sporazumom, a električni kamioni na akumulator su jedno od sredstava za postizanje ovih ciljeva.

Ovde možete da pročitate više o akumulatorima i električnim kamionima i takođe da izračunate ukupni uticaj na životnu sredinu vašeg kamiona.