Kamioni

Najbolje veštine

Vozači sa prvoklasnim veštinama su važan faktor. Švedskoj transportnoj firmi Jardlers Åkeri oni su najvažniji.
Volvo FH firme Jardlers Åkeri
Firma Jardlers Åkeri sarađuje sa firmom Volvo Trucks da bi osmislila prilagođeni program obuke za svoje vozače.

Novi, srebrni Volvo FH je upravo stigao u firmu Jardlers Åkeri koja se nalazi u gradu Lindesbergu u centralnom delu Švedske. Potpuno novi kamion sija na suncu, a Henrik Karlson, menadžer voznog parka firme, ne krije oduševljenje. 

„Ovo je naš drugi novi Volvo FH. Izgleda fantastično“, kaže on. 

Firma Jardlers Åkeri ima dugu istoriju. Počela je da posluje 1931. godine. 

Danas je jedna od više švedskih firmi koje snabdevaju firmu Volvo Trucks kamionskim delovima. U gradu Lindesbergu se proizvode osovine za Volvo kamione koje firma Jardlers Åkeri transportuje u kamionski pogon u Geteborgu. 

Trojica od devet vozača firme su prisutna na primopredaji kamiona. Henrik Karlson kaže da se to podrazumeva samo po sebi. 

„Vozači moraju da prođu detaljnu obuku u vezi sa svim novim funkcijama ovog kamiona. Ako se nešto desi, uštedećemo i vreme i novac ako vozač zna šta se dogodilo sa kamionom.“ 

Henrik Svedberg, zaposlen u firmi Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB koja zastupa Volvo Trucks, i Endru Lou, osoba odgovorna za obuku vozača u firmi Volvo Trucks, takođe su prisutni na primopredaji. 

„Jardlers Åkeri je izvanredan primer transportne firme koja je odabrala da ulaže novac u obuku svojih vozača. To je baš pravi pristup. Na kraju krajeva, vozači su ti koji mogu da uštede puno novca ako pravilno koriste funkcije u kamionu“, kaže Endru Lou. 

Želimo nekako da se odužimo svojim vozačima koji odlično rade.

Međutim, obuka nije važna samo zato da bi vozač naučio nešto o novom kamionu i da bi ga razumeo. 

Od 10. septembra 2009. godine svaki vozač kamiona u EU mora da ima potvrdu o profesionalnoj stručnosti (Driver CPC). Vozači koji su već imali relevantnu profesionalnu dozvolu u trenutku stupanja ovog zakona na snagu, moraju da završe 35-časovnu obuku za vozače da bi dobili svoje potvrde. Svaka pojedinačna zemlja članica EU sme da odredi kada ova obuka mora da bude završena. U Švedskoj rok ističe 10. septembra 2016. godine. 

„Obuku za Driver CPC organizujemo jednom godišnje. U 2016. godini će svi vozači u transportnoj firmi završiti 35-časovnu obuku“, kaže Henrik Karlson.

Obuka za Driver CPC je podeljena na pet delova koji se odnose na efikasnu vožnju, bezbedan transport, transportno poslovanje i zakonodavstvo, zdravlje, bezbednu vožnju i fokusiranje na kupce. U firmi Jardlers Åkeri se ova obuka organizuje u tesnoj saradnji sa zastupnikom firme Volvo Trucks – firmom Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB.

„Firma Jardlers Åkeri je zaista aktivna kada je reč o obezbeđenju najbolje moguće obuke za vozače jer zajedno sa firmom Volvo osmišljava plan obuke koji uključuje sve različite delove kursa“, objašnjava Henrik Svedberg, trener za Driver CPC. 

Prema zakonu, svaki vozač mora da ima važeću CPC potvrdu ili mora da je stekne. 

Međutim, firma Jardlers Åkeri je odabrala da plati CPC obuku svim svojim vozačima.

„Kao prvo, želimo nekako da se odužimo svojim vozačima koji odlično rade. Kao drugo, potpuno zavisimo od vozača sa najboljim veštinama“, kaže Henrik Karlson. 

Volvo Trucks, proizvođač kamiona, postavlja stroge zahteve u svakoj fazi proizvodnog procesa. Da bi transportovala osovine u pogone grupacije Volvo, firma Jardlers Åkeri mora da poseduje četiri ISO sertifikata iz oblasti životne sredine, saobraćaja, radnog okruženja i kvaliteta. 

Potpuno zavisimo od vozača sa najboljim veštinama.

„Da bismo zadržali ove potvrde, moramo, na primer, stalno da obučavamo svoje vozače. Obuka nam je preko potrebna“, kaže Henrik Karlson. 

Oko novog kamiona se užurbano radi. Endru Lou i Henrik Svedberg pokazuju raspored nekih novih funkcija u kamionu i, pri tom, vozači postavljaju pitanja. 

Jedan od vozača je Ana-Lena Kristoferson. Ona radi za Jardlers Åkeri osam godina.

„Kada ste na putu, mnogo vam je lakše ako znate kako rade najvažnije nove funkcije“, kaže ona. 

Ana-Lena seda na vozačevo sedište, a Endru Lou joj pokazuje raspored novih funkcija na instrument tabli. 

„Ima mnogo novih funkcija i jednostavno ću morati da se upoznam sa njima“, kaže ona uz osmeh.

 

VOZNI PARK

Vozila: Dva Volvo FH16 kamiona od 700 KS (2013), dva Volvo FH16 kamiona od 540 KS (2011), dva Volvo FH kamiona od 480 KS (2009) i jedan Volvo FH kamion od 500 KS (2011).

Druge primene: Četiri Volvo FH16 kamiona sa Dynafleet sistemom. Dva nova Volvo FH kamiona sa paketom za aktivnu bezbednost ASAFE+ firme Volvo Trucks i prilagodljivom regulacijom stalne brzine kretanja.

Potrošnja goriva: Dva nova Volvo FH16 kamiona troše oko 4,4 litra na 10 km. Druga dva Volvo FH16 kamiona troše 4,7 litara na 10 km.