Kamioni

Bezbedan transport

Svaki vozač zna da je utovar vrlo bitan. Loše postavljanje i fiksiranje tereta može da prouzrokuje udese, oštećenje robe, novčane kazne ili krađu. I da loše utiče na zadovoljstvo kupaca i vašu rentabilnost. 

Naš kurs o bezbednom transportu se zasniva na višegodišnjem istraživanju firme Volvo u oblasti bezbednosti, što vam pomaže da eliminišete rizike u vezi sa utovarom. Obradićemo sile koje deluju na vozilo u pokretu, različite tipove opreme za fiksiranje tereta i manipulisanje robom, kao i propise koje svaki vozač mora da zna. Na kraju kursa znaćete strategije za zaštitu od krađe.

Materijal za kurs
 

 • Raspodela i fiksiranje tereta
 • Rizici prilikom utovara uključujući klizanje, trenje i prevrtanje
 • Metode fiksiranja tereta pomoću traka, blokova i podmetača točkova
 • Korisna nosivost i raspodela tereta
 • Sile koje deluju na teret
 • Oprema za fiksiranje tereta
 • Obaveze – zakonodavstvo i odgovornosti
 • Bezbednost tereta
 • Tehnike za sprečavanje krađe 

Prednosti kursa
 

 • Bezbednije rukovanje teretom
 • Veća bezbednost vozača i tereta
 • Manji rizik od oštećenja ili gubitka robe i od oštećenja vozila
 • Poznavanje efikasnih načina za sprečavanje krađe
 • Ređe novčane kazne i manji troškovi osiguranja 

Detalji o kursu
 

 • CPC časovi
 • Metoda obuke
 • Cena kursa
 • Referenca kursa

Bezbednije vozite teret

Da biste saznali vreme i mesto održavanja našeg sledećeg kursa i rezervisali mesto, kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.