Poznavanje oblasti rada je vrlo bitno za uspeh

Naš kurs o transportnom poslovanju i zakonodavstvu vam daje potrebna znanja eksperata u ovoj oblasti. Pruža vam nove poglede na ulogu profesionalnog vozača i ideje kako da propise o vremenima vožnje i odmora pretvorite u svoju korist. Spremite se da još više doprinesete uspehu svoje firme.

Materijal za kurs

 • Razumevanje uloge profesionalnog vozača  
 • Pogled na industrijske trendove
 • Načini za organizovanje posla
 • Ekonomičnost transporta
 • Radno vreme i tahograf

Prednosti kursa

 • Stvaranje pozitivne slike o firmi i vozačima 
 • Bolje poznavanje transportne industrije i njenih uslova 
 • Bolje razumevanje načina na koji vozači mogu da poboljšaju rezultate firme
 • Efikasno usklađivanje sa zakonima i propisima 
 • Bolje okruženje za vožnju sa manje stresa

Detalji o kursu

 • CPC časovi
 • Metoda obuke
 • Cena kursa
 • Referenca kursa
Pronađite lokalnog zastupnika

Budite obrazovaniji vozač

Da biste saznali vreme i mesto održavanja našeg sledećeg kursa i rezervisali mesto, kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika