Kamioni

Kako dobra strategija punjenja može da poboljša domet električnog kamiona

| 3 min.
Električni kamioni otvaraju nove mogućnosti za smanjivanje nivoa buke i nultu emisiju izduvnih gasova. Dobro planiranje kada su u pitanju maršrute, vreme vožnje i mogućnosti za punjenje obezbeđuju visoku produktivnost.
Ručno punjenje kamiona.
Uz dobro planiranje, električni kamion može da ima istu produktivnost kao standardni kamion.

Kada planirate maršrute, veoma važno je da znate koliko energije vam treba, kao i kada i gde možete da dopunite vozilo. Međutim, uz pravu strategiju punjenja, električno vozilo može da ima istu produktivnost kao standardni kamion.

Gde danas možete da napunite električni kamion?

U početku većina električnih kamiona moraće da se puni preko noći na matičnoj lokaciji. Pomoću ugrađenog AC punjača (43kW) treba približno deset sati da se ispražnjen akumulator napuni do kraja. Pomoću DC punjača (maks. 250 kW) punjenje može da se smanji na samo dva sata. Ako se koristi punjenje visokom snagom, to se obavljati tokom kraćih perioda da bi se obezbedilo dovoljno energije u kamionu za dovršavanje transportnog zadatka.

Zato su najlakše maršrute za korišćenje električnih vozila upravo one koje ne zahtevaju visoku snagu ili koje nisu duge.

„Na primer, ako koristite vozila za transport otpada koja rade samo nekoliko sati dnevno na malim brzinama, onda je punjenje tokom noći verovatno dovoljno“, kaže Henrik Engdahl, direktor za razvoj poslovanja u kompaniji Volvo Trucks. „Međutim, ako pružate usluge regionalnog transporta u kojima treba da prelazite veće razdaljine, onda ćete možda morati da pronađete opcije za punjenje duž maršrute.“

Na primer, ako kamion redovno putuje između dva skladišta u okviru 300 km, stanica za punjenje u svakom od njih verovatno će biti dovoljne da omoguće da neprekidan rad električnog vozila. DHL trenutno isprobava sličnu postavku. Kombinacija AC i DC punjenja je još jedna opcija za povećanje dometa električnog kamiona. Na primer, pomoću optimizacije AC punjenja tokom noći i DC punjenja tokom dana, za vreme vozačeve pauze, električni kamion može da prelazi veće razdaljine.  

Veće mreže za punjenje donose više mogućnosti za punjenje

Ulaganje u javnu infrastrukturu za punjenje – kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora – povećava INFRASTRUKTURU ZA PUNJENJE. U predstojećim godinama će sve veći broj stanica za punjenje biti dostupan vozačima kamiona. Takođe ćemo videti da će više punjača biti postavljeno u oblastima u kojima su kamioni obično neaktivni – na primer, utovarne platforme i kamionska odmorišta. U julu 2021 grupacija Volvo je izrazila svoju nameru da bude deo zajedničkog projekta koji ima za cilj da postavi najmanje 1700 stanica za punjenje u roku od pet godina i da njima upravlja.

„Dopunsko punjenje je veliko rešenje za povećanje dometa električnih kamiona na mestima na kojima vozilo ionako mora da se zaustavi – za ukrcavanje, istovar, odmor vozača i drugo – jer se tako ne ugrožava produktivnost ili radna efikasnost“, kaže Henrik.

Kako tehnologija nastavi da se unapređuje u narednim godinama da bi se omogućilo brže punjenje, a stanice za punjenje postanu dostupnije, planiranje postavljanja opcija za punjenje na maršruti postaće jednostavnije.

To se odnosi na drugi tekst koji trenutno kreiramo za sadržaj znanja sa Magnusom Brobekom.

Slični članci