Kamioni

Sve što treba da znate o dosegu električnih kamiona

| 3 min.
Koliko daleko mogu da vozim u električnom kamionu? Odgovor na ovo i druga pitanja o akumulatorima, dosegu i uticaju vozača pronađite ovde.
Stanica za punjenje
Na doseg akumulatora električnog kamiona utiču razni faktori koji takođe utiču na potrošnju goriva u dizel motoru.

Koliko daleko mogu da vozim električni kamion sa punim akumulatorom?

Za 4x2 tegljač sa prosečnom težinom od 30 tona, doseg je oko 300 km. Međutim, u zavisnosti od specifikacija i primene, doseg može da bude znatno duži jer na njega utiču brojni faktori. 
 

Kako vreme utiče na domet električnog kamiona?

Loše vreme kao što su kiša, niske temperature i jak čeoni vetar, povećavaju potrošnju energije i zbog toga skraćuju domet vozila – na isti način na koji ovi uslovi povećavaju potrošnju goriva u standardnom vozilu na dizel pogon.
 

Kako ponašanje vozača utiče na domet kamiona?

U gradskim i regionalnim okruženjima, dobro obučeni vozač može da utroši 20% manje energije od loše obučenog vozača. Optimalna tehnika vožnje je dobra anticipacija sa minimalnim kočenjem i ubrzavanjem – kao i kod standardnog vozila na dizel pogon. Najznačajnija razlika je u tome što je lagano kočenje još važnije kod električnog kamiona pošto se energija rekuperiše i skladišti u akumulatoru vozila, a što povećava domet.
 

Kako kočenje utiče na akumulator?

Kinetička energija vozila se rekuperiše i koristi se za dopunu akumulatora. To će vam pomoći da povećate domet.
 

Da li postoje neki drugi faktori koji utiču na doseg akumulatora?

Karoserija vozila može da ima značajan uticaj ako koristi energiju iz kamionskih akumulatora. Na primer, mešalica za beton koristi mnogo više energije od kamiona sandučara. Težina vozila, kao i topografija puteva, takođe imaju veliki uticaj – na isti način na koji utiču na konvencionalne dizel kamione.
 

Šta se dešava sa akumulatorom kada vozilo stoji u mestu?

Potrošnja energije dok vozilo stoji u mestu je ograničena – osim ako pogonska grupa ne napaja funkcije sa velikom potrošnjom energije, kao što je mešalica za beton.
 

Da li korišćenje električnih aparata ili punjenje mobilnih telefona utiče na domet akumulatora?

Ne, velika većina energije uskladištene u akumulatoru koristi se za pogon. Potrošnja energije iz pomoćnih sistema kao što su grejanje, hlađenje, pumpe ili bilo koji drugi električni aparat je dosta manja u odnosu na ono što se troši za pogon. Na primer, pametni telefon koristi mnogo manje od 0,01 kilovat na čas energije, dok više od 500 kWh može da se uskladišti u akumulatoru.
 

Šta se dešava ako se akumulator kamiona isprazni?

Energetski status akumulatora može da se prati na instrument tabli i daljinski u svakom trenutku, ali ako se približi nuli, vozač će biti obavešten i biće smanjena dostupna snaga, što će uticati na vozne karakteristike.
 

Slični članci