Kamioni

Mattias Hejdesten Anders Tenstam
2022-11-11
5.5 min
Ušteda goriva
Authors
Mattias Hejdesten
Senior Engineering Expert Aerodynamics.
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics

Zašto je aerodinamika važna za vaše transportno preduzeće

Aerodinamički otpor ima veliki uticaj na efikasnost potrošnje goriva kamiona, naročito ako je brzina kretanja iznad 50 km/h. Da bi se ovaj uticaj smanjio i da bi se umanjili troškovi goriva, najvažnije je razumeti kako funkcioniše aerodinamika kamiona.

 

Kako aerodinamika utiče na ekonomičnost potrošnje goriva?

Kada se kamion kreće kroz vazduh, nailazi na znatan aerodinamički otpor – snagu vazduha. Iako se otpor vazduha javlja pri svakoj brzini vozila, njegov odnos sa brzinom nije proporcionalan. Dakle, kada se brzina udvostruči, otpor vazduha se povećava četiri puta. Ako se brzina utrostruči, otpor se povećava devet puta i tako dalje.

To ima izuzetno veliki uticaj na energetsku efikasnost teških kamiona, naročito kada se kreću auto-putem velikim brzinama. Zapravo, otpor vazduha može da bude odgovoran i za trećinu gubitka goriva tokom standardnog dugolinijskog posla dizel-kamiona. Za električne kamione sa akumulatorom, gubici energije mogu da budu čak 50%. Aerodinamika kamiona stoga spada u jedan od najvećih direktnih uticaja na ekonomičnost potrošnje goriva i, samim tim, na životnu sredinu.
 

Objašnjenje strujanja vazduha oko kamiona i načina na koji se može smanjiti aerodinamički otpor

Da bismo smanjili uticaj otpora vazduha, važno je odložiti ili minimalizovati razdvajanje vazdušne struje. To podrazumeva da se sloj vazdušne struje odvoji od površine kamiona i postane izuzetno turbulentan. Što se ranije odvoji, veći je trag iza kamiona, a samim tim je i veći otpor pritiska.

Jedan od načina za smanjivanje odvajanja vazdušne struje jeste da se zatvore zazori na prednjem delu kamiona gde je to moguće. Prednji uglovi su naročito osetljiva oblast u kojoj čak i mali zazori mogu da izazovu odvajanje vazduha, što u velikoj meri utiče na ukupno strujanje vazduha.

„Vazdušnu struju koja se približava uglu kamiona možemo da uporedimo sa vožnjom na ringišpilu. Morate da se zadržite da biste ostali na zakrivljenoj putanji. Isto je i sa vazdušnom strujom, osim što ona nema ruke kojima bi se držala za neku površinu kao mi. Da bi se zadržao, vazduh mora da koristi nizak pritisak“, kaže Anders Tenstam, specijalista za aerodinamičke tehnologije kompanije Volvo Trucks.

Popunjavanje zazora na prednjem delu kamiona omogućava i dodatna poboljšanja, kao što su duži dodaci za vrata kojima se smanjuje praznina oko stepenika. Ovim se odlaže razdvajanje vazdušne struje jer vazduh ima ravnu površinu na koju može da se zakači.


Isti princip važi i za obloge blatobrana kojima se smanjuje zazor iznad točka. Retrovizori kamiona takođe mogu da se unaprede zaobljenim linijama i manjim otvorima, kao i korišćenjem kamera-retrovizora umesto pravih retrovizora, kako bi se smanjio prednji deo kamiona i dobio manji aerodinamički otpor.

As we look to the future, it is essential that trucks are as energy efficient as possible and advances in aerodynamics will have a major role to play

Važnost navođenja krovnih i bočnih usmerivačima vazduha za kabinu u specifikaciji kamiona

Krovni usmerivač vazduha je najvažniji aerodinamički uređaj za smanjenje potrošnje goriva. To zavisi od vrste posla, ali mnogo transportnih preduzeća ima koristi od krovnog usmerivača vazduha ukoliko se on izabere i montira u skladu sa konfiguracijom prikolice. Podešavanje optimalne visine je ključno – nedavni nalazi zasnovani na simulacijama u kompaniji Volvo Trucks pokazuju da se ovako može uštedeti između dva i šest procenata* goriva ako se usmerivač vazduha pravilno montira.

Vrsta prikolice koja se koristi u svakodnevnim poslovima takođe ima uticaja na to kako aerodinamička oprema funkcioniše i koliko goriva ili energije možete da uštedite. Na primer, kada se krovni i bočni usmerivač vazduha za kabinu koriste zajedno, simulacije pokazuju da mogu da smanje potrošnju goriva za čak četiri do pet procenata* tokom standardnog dugolinijskog posla.

Kod poslova sa različitim vrstama konfiguracija prikolica, količina goriva koju možete da uštedite biće promenljiva, ali će krovni i bočni usmerivači vazduha za kabinu i dalje imati pozitivan uticaj. To je zato što se vazdušna struja koja se oslobodi sa zadnje strane kabine usisava u zazor između kabine i tereta, čime se stvara znatan otpor vazduha. Da bi se neaerodinamički teret zaštitio od ovakvog kretanja vazduha, od izuzetne je važnosti da se krovni i bočni usmerivači vazduha ispravno postave.
 

Budućnost aerodinamike kamiona

Novine u oblasti virtuelne simulacije otvorile su nove mogućnosti vizuelizacije i analize ponašanja vazdušnih struja oko kamiona i aerodinamike. Parametri simulacija mogu da se prilagode i simulacije mogu ponovo da se pokreću u kratkom vremenskom periodu. To je ubrzalo postupak verifikacije i vreme potrebno da aerodinamička poboljšanja postanu dostupna na tržištu.

„Ovo je brza i dinamična oblast. Sada možete da istražite bilo koji željeni detalj u kamionu da biste saznali više o strujanju vazduha i poboljšali aerodinamičke performanse“, kaže Matijas Hejdesten, inženjer specijalista za aerodinamiku u kompaniji Volvo Trucks.

Nedavnom izmenom zakona EU o težini i dimenzijama kamiona uklonjeno je ograničenje ukupne dužine od 16,5 metara, što je pružilo i veću slobodu po pitanju optimizacije aerodinamičnosti spoljnog oblika kamiona.

„Sve je to promenilo način rada proizvođača kamiona u oblasti aerodinamike, a transportna preduzeća mogu da očekuju dodatne promene dizajna u budućnosti“, kaže Matijas Hejdesten.

Osim toga, cilj bavljenja aerodinamikom više nije samo smanjenje potrošnje goriva. Cilj je povećanje energetske efikasnosti, bez obzira na vrstu goriva koju kamion koristi, kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu.

Poboljšana aerodinamika je naročito važna za električne kamione sa akumulatorom, koji imaju manje raspoložive energije. Zato je donošenje pravih odluka u vezi sa opremom i uzimanje u obzir aerodinamičkog dizajna prilikom navođenja specifikacija kamiona kod dobavljača jedan od najvažnijih načina za optimizaciju trasa i povećanje dometa.

„Dok gledamo u budućnost, od suštinske je važnosti da kamioni budu što energetski efikasniji, a napredak u oblasti aerodinamike igraće veliku ulogu u tome“, kaže Anders Tenstam.

When air flow approaches a truck corner, think of it like a carousel fairground ride. You need to hold on to stay on the curved path. It’s the same with air flow, except it does not have hands to cling on to a surface like we do

6 načina za unapređenje ekonomičnosti potrošnje goriva optimizacijom aerodinamike kamiona

  1. Uverite se da je krovni usmerivač vazduha na ispravnoj visini za konfiguraciju prikolice.
  2. Razmislite o dodavanju bočnih usmerivača vazduha na kabinu radi smanjenja aerodinamičkog otpora.
  3. Gde je to moguće, podesite krovni usmerivač vazduha u skladu sa teretom koji prevozite.
  4. Budući da se aerodinamički otpor pojačava sa povećanjem brzine, razmislite o smanjenju prosečne brzine kamiona ako je to moguće.
  5. Razmislite o drugoj aerodinamičkoj opremi koja može da doprinese smanjenju potrošnje goriva, kao što su usmerivači vazduha za branik, bočne stranice na šasiji i obloge blatobrana.
  6. Izbegavajte dodatnu opremu za kamione, kao što su zaštitni ramovi, vazdušne sirene i dodatna svetla, jer ona povećava aerodinamički otpor.

 

*Na osnovu standardnog dugolinijskog posla dizel-kamiona i standardne konfiguracije prikolice, kao i velikog broja virtuelnih simulacija i istraživanja koje je sprovela kompanija Volvo Trucks. Stvarna potrošnja goriva može da se razlikuje u zavisnosti od velikog broja faktora, kao što su brzina vožnje, upotreba tempomata, specifikacija i opterećenje vozila, aktuelna topografija, iskustvo vozača, održavanje vozila i vremenski uslovi.

Saznajte više o pogodnostima aerodinamičnosti