Kamioni

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Ušteda goriva Svet vozača
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Kako podstaći vožnju kamiona uz uštedu goriva

Vozači kamiona igraju ključnu ulogu u poboljšanju potrošnje goriva bilo kog preduzeća, ali koji je najbolji način da ih motivišete i inspirišete?

 

Različite kompanije imaju različite metode za podsticanje svojih vozača da voze efikasnije, a pronalaženje prave postavke zavisiće uveliko od veličine kompanije, operacija i zadataka. Kao menadžer Odeljenja za razvoj vozača u kompaniji Volvo Trucks, Tatu Ljokoi je video mnoge uspešne, kao i neuspešne inicijative za motivisanje vozača. Prema njegovom iskustvu, sve uspešne kompanije dele neke zajedničke karakteristike: jaka timska kultura, holistički pristup uštedi goriva i dugoročna posvećenost.


Zašto ušteda goriva zahteva timski napor

Na mnogo načina, vožnja kamiona je usamljeni posao, a tehnika svakog vozača utiče samo na njihovu sopstvenu potrošnju goriva. Međutim, to ne čini ekonomičnu potrošnju goriva individualnom odgovornošću. Zapravo, Tatu Ljokoi veruje da je snažan timski duh ključan.


„Cela kompanija mora da bude ujedinjena, uključujući rukovodstvo“, kaže on. „Ne možete jednostavno delegirati ekonomičnost u potrošnji goriva trenerima za vozače. Rukovodstvo bi trebalo da bude aktivno uključeno u svaki program obuke vozača, tako da svi budu u potpunosti usklađeni i uključeni. Onda je na njima da aktivno pregledaju i prate napredak, u isto vreme ohrabrujući i odajući priznanje kada je to potrebno“.


Još jedan efikasan način izgradnje timskog duha je uključivanje vozača u proces uspostavljanja ciljeva i metoda za postizanje uštede goriva. Ovo ih može osnažiti da preuzmu odgovornost za sopstveni razvoj i da se osećaju kao deo tima.


Nagrade i podsticaji: Da li funkcionišu?

Bilo da se radi o novčanoj ili nekoj drugoj nagradi, postojanje nagrada i podsticaja može biti efikasna metoda za motivisanje vozača, ali mora se dobro razmisliti o dizajnu i primeni takvog sistema. Jedna uobičajena taktika jeste da se pojedinačni vozači takmiče jedni sa drugima i da se jednostavno nagrade oni sa najnižom potrošnjom goriva, međutim to može imati neželjene posledice.


„Postoji rizik da će ovakav sistem nagrađivanja motivisati samo vozače koji su već veoma ekonomični, jer oni jedini imaju dobre šanse za pobedu“, objašnjava Tatu. „U međuvremenu, manje vešti vozači, koji imaju najveći potencijal za uštedu goriva, biće manje motivisani jer ne vide korist u tome, a to je zaista propuštena prilika“.


Pored toga, postavljanje opšteg cilja za celu kompaniju ili vozni park, sa jednakom raspodelom nagrada, pomoći će stvaranju osećaja timskog duha i podstaći vozače da sarađuju i pomažu jedni drugima.


Uspostavljanje pravih alata, procesa i ciljeva

Da bi vozači bili motivisani, procesi za praćenje i pregled potrošnje goriva moraju biti dosledni, uporedivi tokom vremena i transparentni. S obzirom da vozači poseduju različite nivoe iskustva i da rade sa različitim teretima i rutama, nije uvek pošteno niti precizno međusobno porediti vozače. Umesto toga, najbolje je fokusirati se na praćenje njihovog učinka tokom vremena i identifikovati njihove pojedinačne oblasti za poboljšanje.


Jedan dobar način da se ovo uradi je korišćenje prilagođenog sistema za upravljanje voznim parkom. Ovo može da pruži informacije o različitim parametrima kao što su iskorišćenje motora i menjača, prilagođavanje brzine, predviđanje i kočenje. Na ovaj način sami vozači mogu da analiziraju svoj način vožnje i vide gde mogu napraviti poboljšanja. Rezultati zatim mogu da se pregledaju kroz mesečne kontrole. Povezivanje i analiza podataka se takođe sve više koriste za podsticanje ekonomičnije vožnje.  


Zašto ekonomičnost u potrošnji goriva predstavlja putovanje, a ne odredište

Obuka vozača je važan alat za pomoć vozačima da uštede gorivo, ali se prečesto tretira kao jednokratno, brzo rešenje. „Neki ljudi očekuju da će se posle jedne obuke sve promeniti preko noći, ali to se zapravo ne dešava“, kaže Tatu.


„Obuka vozača se odnosi na upravljanje promenama i primenu nove kulture kompanije. To nije nešto što se dešava jednom godišnje, to je nešto što primenjujete u svojim svakodnevnim rutinama. Kada počnete da gledate na to na takav način, vozačima je lakše da ostanu fokusirani i da budu motivisani da napreduju“.


Ukratko, ako ekonomičnost u potrošnji goriva prepustite pojedinim vozačima, rezultati će biti različiti. Međutim, ako želite da postignete značajne i održive uštede goriva u celom voznom parku, trebalo bi da:

  • Okupite sve kao tim, sa zajedničkim ciljem i dogovorenom strategijom kako do njega doći.
  • Se uverite da su svi uključeni, uključujući rukovodstvo.
  • Sprovedete program podsticaja kojim se priznaje i nagrađuje ceo tim, a ne samo pojedinačni vozači.
  • Uspostavite jasne i dosledne ključne pokazatelje učinka.
  • Se pobrinete da imate redovne kontrole i da se bavite oblastima za poboljšanje.
  • Zapamtite da je ekonomična vožnja neprekidno putovanje, a ne kratkoročno rešenje.


Ako želite da saznate više, pročitajte više o prednostima obuke vozača ili kako sistemi za upravljanje voznim parkom mogu pomoći u uštedi goriva.

Ili možete da pročitate više o tome kako tehnologija doprinosi ekonomičnijoj vožnji i kako to utiče na potrošnju goriva, radnu efikasnost i bezbednost.