Kamioni

Lako usaglašavanje

Vremena vožnje

Bolje iskoristite raspoložive radne sate. Pomoću Dynafleet usluge za vremena vožnje odmah vidite koji je vozač najpogodniji za novi zadatak, koji treba da se odmori, a koji da prekine sa radom. Kada su vam ove informacije nadohvat ruke, možete da povećate zaradu koristeći iste kapacitete kamiona.

Detalji o vozačima za lakše planiranje

Možete potrošiti manje vremena na planiranje i administrativne poslove. Da bi doprineo efikasnom planiranju transporta, Dynafleet vam odmah pruža informacije o tome koliko vremena svaki vozač može potrošiti na nove zadatke u skladu sa EU propisima o vremenima vožnje i odmora. Detalji o vožnji i odmoru su korisni za fakturisanje i izračunavanje plata vozača.

Daljinsko preuzimanje podataka s tahografa

Brza i efikasna Dynafleet usluga za vremena vožnje vam pomaže da preuzmete tahografske podatke iz kancelarije, bez obzira na to gde se kamion i vozač nalaze. To vam olakšava ažuriranje evidencije. Ručno preuzimanje podataka u trajanju od 20 minuta pripada prošlosti.

Ušteda od 20 minuta pri svakom preuzimanju podataka sa tahografa predstavlja za vozni park od 40 kamiona uštedu od 13 sati mesečno. To je gotovo čitav jedan mesec godišnje koji možete da iskoristite na produktivniji način.

Jednostavan Jasno. U skladu sa zakonskim propisima.

Propisi o vremenima vožnje, radni sati, upravljanje vremenima odmora i mnogo toga drugog. Dynafleet vodi računa o svim aktivnostima vozača tako što prikazuje ključne informacije na ekranu, kao i u izveštajima o aktivnostima vozača. Podrška za vremena vožnje u kabini pomaže vozaču da se pridržava zakonskih vremena vožnje i odmora.

Ključne prednosti

  • Automatsko preuzimanje podataka iz memorije tahografa i sa digitalne vozačeve kartice. Svi podaci se čuvaju u Dynafleet sistemu i pristupačni su u svakom trenutku
  • Usluga za vremena vožnje stalno prati vremena vožnje i obaveštava menadžera voznog parka pre bilo kakvog kršenja zakona
  • Pruža osnovu za fakturisanje i izračunavanje plata vozača
  • Propisi o vremenima vožnje i odmora se lakše kontrolišu i zadovoljavaju
  • Planiranje i administrativni zadaci su jednostavni

Kucnuo je čas

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da utvrdite koje su Dynafleet usluge za vas i kako da ih najbolje iskoristite.