Laka razmena poruka

Održavanje kontakta

Usluga za razmenu poruka vam pruža sigurnost jer uvek možete da stupite u kontakt sa kamionom, bez obzira na to ko je za volanom. Osoblje u kancelariji i vozači komuniciraju preko tekstualnih poruka. Poruke se lako sastavljaju i prikazuju na ekranu u kamionu. Vozač koristi bežičnu tastaturu za komunikaciju kada se kamion ne kreće. Osim toga, poruke se prikazuju tokom vožnje.

Integracija Dynafleet usluge za razmenu poruka

Integrisanje sa drugim sistemima

Usluga za razmenu poruka se lako integriše sa sistemima za obradu narudžbina ili fakturisanje tako da se sve bitne informacije prikazuju na istom ekranu. Imate veću kontrolu, a vozač lakše radi jer se radni nalozi jasno prikazuju na ekranu u kamionu.

Univerzalni ekran

Potencijal vašeg ekrana

Ekran u kamionu može da se koristi na razne načine, a ne samo za razmenu poruka. Automatska obaveštenja o vremenu vožnje i odmora, obuka vozača i navigacija smanjuju stres kod vozača i povećavaju njegovu produktivnost.

Ključne prednosti

  • Komunikacija sa vozačima preko tekstualnih poruka u okviru Dynafleet sistema, SMS poruka ili e-poruka.
  • Brza razmena poruka. Podrška za vozača i pomoć pri donošenju odluka na osnovu informacija.
  • Ekonomična komunikacija sa celim voznim parkom.
  • Primite poruke o odredištu za navigacioni sistem. Procenjeno vreme dolaska se prikazuje menadžeru voznog parka u Dynafleet sistemu.
Pronađite lokalnog zastupnika

Primite poruku

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da podesite Dynafleet uslugu za razmenu poruka. I da vam objasni razne raspoložive opcije na ekranu u vašem kamionu.

Pronađite lokalnog zastupnika