Kamioni

Dynafleet domet i trasa

Za električne kamione


Usluga Dynafleet domet i trasa je moćna alatka za planiranje trase i simulaciju dometa na portalu Volvo Connect, osmišljena posebno za električne kamione. Usluga je dostupna samo uz sistem za upravljanje voznim parkom Dynafleet i pruža vam mnogo načina da osigurate da vozila imaju dovoljno električne energije za obavljanje datih transportnih zadataka. U usluzi Dynafleet domet i trasa možete da simulirate trasu električnog kamiona i definišete ključne faktore koji utiču na domet, kao što su sporedni potrošači energije, težina robe i topografija trase. Usluga će vam zatim dati predviđanje o dometu i potrošnji energije kamiona. Možete da dodate tačke na putu, po potrebi zakažete zaustavljanja radi punjenja, pošaljete trasu direktno u ugrađeni sistem za navigaciju kamiona i u realnom vremenu pratite da li se trasa poštuje. Uz uslugu Dynafleet domet i trasa možete sa sigurnošću da planirate transportne zadatke jer znate da ćete svaki put moći da ispunite dato obećanje.

Zašto koristiti uslugu Dynafleet domet i trasa

Na domet električnog kamiona utiče veliki broj faktora. Tu spadaju specifikacija kamiona, nosivost, koliko je trasa ravna ili brdovita, kao i da li je kamion opremljen specijalnom energetski zahtevnom mašinerijom poput kompaktora za smeće. Ponekad nije lako razumeti ukupan uticaj ovih faktora na domet kamiona, ali usluga Dynafleet domet i trasa automatski obavlja ta izračunavanja. To vam olakšava upravljanje voznim parkom i pomaže da maksimalno povećate efikasnost svojih električnih kamiona.

  • Simulirajte trasu električnog kamiona na portalu Volvo Connect
  • Dobijate predviđanja o potrošnji energije i dometu kamiona, uključujući faktore kao što su sporedni potrošači energije, težina robe i topografija rute
  • Dodajte zaustavljanja radi punjenja ako je to potrebno
  • Pošaljite trasu direktno u ugrađeni sistem za navigaciju kamiona
  • Pratite u realnom vremenu da li se vozilo pridržava plana

Predvidite domet električnih kamiona

Usluga Dynafleet domet i trasa vam omogućava da lakše nego do sada uključite električne kamione u vozni park. Usluga predviđa domet svakog jedinstvenog vozila na osnovu korisnički definisane trase sa skupom tačaka na putu. Pri predviđanju se uzimaju u obzir faktori kao što su promene težine tereta duž trase, kao i sporedni potrošači, poput kompaktora za smeće ili mešalice za beton. Punjenje može da se doda u plan po potrebi. Usluga Dynafleet domet i trasa podržava sva električna vozila.

Šaljite trase direktno u kamion

Usluga Dynafleet domet i trasa je integrisana u ugrađeni sistem za navigaciju kamiona, tako da možete da delite trasu direktno sa vozačem. Vozač dobija informacije o lokaciji svake tračke na putu i o tome kada je potrebno punjenje. Volvo Connect prikazuje trenutnu poziciju vozila i procenjuje vreme dolaska na sledeću tačku na putu.

Druge usluge za električne kamione

Savršen paket

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da pronađete najbolji Dynafleet paket za vas i vaše preduzeće.