Kamioni

Deljenje informacija u skladu sa rFMS standardom 

Pristup podacima

Da li već upravljate voznim parkom preko neke druge platforme, a ne preko Dynafleet platforme? Pogledajte detaljnije uslugu za pristup podacima. Omogućava vam da delite podatke o vozilu iz Volvo kamiona sa drugim sistemima za upravljanje voznim parkom. Na osnovu otvorenog rFMS standarda, fleksibilna usluga za pristup podacima vam omogućava efikasan rad bez obzira na platformu za upravljanje voznim parkom.

Mešoviti vozni parkovi

Usluga za pristup podacima vam omogućava da efikasno delite podatke iz Volvo kamiona sa željenom platformom za upravljanje voznim parkom. Vaši Volvo kamioni imaju odgovarajuću hardversku pripremu.

Sva vaša vozila u Dynafleet sistemu

Da li koristite Dynafleet za mešoviti vozni park u kojem su pretežno Volvo vozila? U tom slučaju možete da preuzimate podatke o vozilima iz kamiona drugih marki preko rFMS standarda.

Saznajte više o Dynafleet sistemu

Odluka je vaša

Zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da optimalno upravljate voznim parkom pomoću usluge za pristup podacima.